Vytvoriť faktúru

MERET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERET
IČO 31359337
DIČ 2020333381
IČ DPH SK2020333381
Dátum vzniku 05 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERET
Púchovská 2
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 497 506 €
Zisk -639 €
Aktíva 169 673 €
Vlastný kapitál 126 080 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244884462
Mobile phone(s) +421905487173
Fax(es) 0244882383
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283,803
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,123
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,123
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,123
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,099
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 41,918
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33,112
3. Výrobky (123) - /194/ 5,914
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,892
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 182,948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 180,079
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,079
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,869
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,233
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,876
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,357
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 581
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 581
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,441
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,130
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,130
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 111,311
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 111,311
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -639
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,362
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,353
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 153
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153,575
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 133,963
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,963
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,549
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,132
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,931
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,434
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 496,895
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 497,506
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,207
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 472,727
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,961
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,644
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 495,745
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,035
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 223,603
D. Služby (účtová skupina 51) 116,992
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 138,774
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 100,449
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,475
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,850
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 490
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,118
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,118
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,761
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 145,621
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 65
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 65
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 367
O. Kurzové straty (563) 152
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 215
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,459
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,098
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,098
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359337 DIČ: 2020333381 IČ DPH: SK2020333381
 • Sídlo: MERET, Púchovská 2, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26 01.07.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Hupka 3 651 € (55%) Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26
  Ing. Pavel Lednár, CSc. 2 987 € (45%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.07.2013Nové sidlo:
   Púchovská 2 Bratislava 831 06
   26.07.2013Zrušené sidlo:
   Hubeného 25 Bratislava 831 05
   21.04.2009Noví spoločníci:
   Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   20.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hupka Silvánova 10 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   12.08.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.07.2007
   01.07.2007Nové obchodné meno:
   MERET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hubeného 25 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, poradenská činnosť, prenájom, montáž, údržba, opravy elektrických a elektronických meracích prístrojov pre všetky veličiny, zariadenia a prístroje pre diaľkové ovládanie
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Hupka Silvánova 10 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 01.07.2007
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.07.2007