Vytvoriť faktúru

EURO INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO INVEST
IČO 31359426
DIČ 2020302680
IČ DPH SK2020302680
Dátum vzniku 29 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO INVEST
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 630 €
Aktíva 122 €
Vlastný kapitál -653 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 167
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 167
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 120
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 167
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,283
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,551
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,551
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,843
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,843
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,630
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,450
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,450
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,130
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600
D. Služby (účtová skupina 51) 600
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -600
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -600
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -670
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359426 DIČ: 2020302680 IČ DPH: SK2020302680
 • Sídlo: EURO INVEST, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 12.12.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marek Zvara 6 639 € (100%) Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 12.12.2012
   31.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06
   22.11.2012Noví spoločníci:
   Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
   21.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
   23.12.2009Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   22.12.2009Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička Haburská 16 Bratislava
   23.08.1995Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   22.08.1995Zrušené sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   29.09.1993Nové obchodné meno:
   EURO INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom, (leasing) nehnuteľností
   prenájom, (leasing) strojov, zariadení a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jaroslav Ružička Haburská 16 Bratislava