Vytvoriť faktúru

EGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EGO
IČO 31359515
DIČ 2020820274
IČ DPH SK2020820274
Dátum vzniku 08 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EGO
Hanulova 5/b
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 836 €
Zisk 2 366 €
Aktíva 664 €
Vlastný kapitál -3 029 403 €
Kontaktné informácie
Email ego@egocard.sk
Phone(s) 0233014377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,063
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,019
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,019
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 4,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,044
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 561
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 561
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 561
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,483
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,429
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,054
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,063
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,027,038
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,036,043
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 885,651
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,921,694
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,366
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,037,101
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,037,101
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,987,796
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,987,796
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48,283
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,836
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,836
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,836
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,173
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 167
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 359
D. Služby (účtová skupina 51) 26,110
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 526
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,663
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,200
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 337
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 337
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -337
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,326
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359515 DIČ: 2020820274 IČ DPH: SK2020820274
 • Sídlo: EGO, Hanulova 5/b, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Roman Bušo Dulovo nám. 7 Bratislava 821 09 08.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Roman Bušo 6 639 € (100%) Dulovo nám. 7 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2009Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   01.10.2009Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Jardanházyová Šášovská 3016/4 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Jardanházyová Šášovská 3016/4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 08.04.2005
   03.06.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Jardanházyová Šášovská 3016/4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 08.04.2005
   02.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.03.2005Noví spoločníci:
   Ing. Mária Jardanházyová Šášovská 3016/4 Bratislava 851 06
   10.07.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Roman Bušo Dulovo nám. 7 Bratislava 821 09
   09.07.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Roman Bušo Dulovo nám. 7 Bratislava 821 09
   Miriam Petláková Záhradnícka 79 Bratislava 821 08
   08.04.2004Nové obchodné meno:
   EGO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava
   Noví spoločníci:
   JUDr. Roman Bušo Dulovo nám. 7 Bratislava 821 09
   Miriam Petláková Záhradnícka 79 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Bušo Dulovo nám. 7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.10.1993
   07.04.2004Zrušené obchodné meno:
   EGO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 11 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Roman Bušo Dulovo nám. .7 Bratislava
   Miriam Bušová Záhradnícka 79 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Roman Bušo Dulovo nám. .7 Bratislava
   08.10.1993Nové obchodné meno:
   EGO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dr. Roman Bušo Dulovo nám. .7 Bratislava
   Miriam Bušová Záhradnícka 79 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Roman Bušo Dulovo nám. .7 Bratislava