Vytvoriť faktúru

IB Grant Thornton Audit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IB Grant Thornton Audit
IČO 31359523
DIČ 2020301679
IČ DPH SK2020301679
Dátum vzniku 14 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IB Grant Thornton Audit
Križkova 9
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 868 060 €
Zisk 71 992 €
Aktíva 390 957 €
Vlastný kapitál 118 251 €
Kontaktné informácie
Email office@sk.gt.com
Phone(s) 0259300400
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 213,463
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,285
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,285
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,008
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,277
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,673
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,936
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,936
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,907
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 299
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 250
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,358
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 119,549
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 105,267
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,267
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,697
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,585
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,281
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 724
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 56,557
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,505
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 305
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,200
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 213,463
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,900
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,917
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,917
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,991
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,992
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,563
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,316
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 189
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 189
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 71,669
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,138
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,138
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,033
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,896
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,602
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 44,389
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,758
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,631
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 858,120
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 868,060
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 858,120
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 7,544
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,396
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,739
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,597
D. Služby (účtová skupina 51) 132,271
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 596,209
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 440,456
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 141,778
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,975
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 596
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,666
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,666
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,400
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,321
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 723,796
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 212
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 209
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 206
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 384
O. Kurzové straty (563) 164
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 220
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -172
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 94,149
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,157
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19,239
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,918
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,992
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
 • IČO:31359523 DIČ: 2020301679 IČ DPH: SK2020301679
 • Sídlo: IB Grant Thornton Audit, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Wilfried Serles Thoephil Hansen Gasse 14 Viedeň 1230 Rakúsko 10.12.2009
  Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09 10.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IB Interbilanz Holding Wirtschaftsprüfung GmbH 19 917 € (100%) Viedeň 1120 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.09.2013Noví spoločníci:
   IB Interbilanz Holding Wirtschaftsprüfung GmbH Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
   23.12.2011Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   08.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Dr. Wilfried Serles Thoephil Hansen Gasse 14 Viedeň 1230 Rakúsko Vznik funkcie: 10.12.2009
   Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.12.2009
   09.05.2001Nové obchodné meno:
   IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.09.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť