Vytvoriť faktúru

LOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOVA
IČO 31359591
DIČ 2020352796
IČ DPH SK2020352796
Dátum vzniku 20 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOVA
Biskupická 19
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 105 €
Zisk -380 €
Aktíva 658 508 €
Vlastný kapitál 76 864 €
Kontaktné informácie
Email lovasyrk@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.lova.sk
Phone(s) +421245523426, +421245980301
Mobile phone(s) +421900123456
Fax(es) 0245249846
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 655,564
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 655,564
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 631,960
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,632
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,776
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,692
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 777,196
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,361
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 75,575
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 75,575
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -380
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 701,835
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 165,704
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 334,451
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,256
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,215
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 313,980
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 201,680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 162,105
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 60,486
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 100,617
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,002
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 158,755
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 34,435
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,100
C. Služby (účtová skupina 51) 70,056
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,473
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,097
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,594
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,350
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,512
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,730
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,730
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,730
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -380
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015