Vytvoriť faktúru

YNNA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno YNNA
IČO 31359621
DIČ 2020333425
IČ DPH SK2020333425
Dátum vzniku 12 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YNNA
J. C. Hronského 26
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 580 716 €
Zisk -33 905 €
Aktíva 459 970 €
Vlastný kapitál 352 243 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265456272, 0265956123, 0907214397, 0265456276
Fax(es) 0265456273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 393,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 160,039
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 160,039
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,098
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 73,684
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,257
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 231,826
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 149,307
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 149,307
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49,517
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 44,839
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,839
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,477
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 201
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,002
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,002
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,795
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,660
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 318,340
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,610
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,610
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,396
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,396
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 336,239
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 336,239
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,905
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,970
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -2,538
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -2,538
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,508
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,367
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,367
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,120
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,539
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,260
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,222
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,350
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) -123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 576,419
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 580,716
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 463,690
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,729
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,297
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 613,085
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 259,004
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,724
D. Služby (účtová skupina 51) 63,928
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 216,132
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 155,907
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,437
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,788
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,761
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,040
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,040
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,496
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,369
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,763
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -51
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) -54
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 525
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 525
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -576
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,945
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,905
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359621 DIČ: 2020333425 IČ DPH: SK2020333425
 • Sídlo: YNNA, J. C. Hronského 26, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02 04.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Robert Szimonisz 13 610 € (100%) Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2007Nové obchodné meno:
   YNNA spol. s r.o.
   30.11.2007Zrušené obchodné meno:
   YNNA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   29.12.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - stroje, prístroje, motorové vozidlá a iné zariadenia v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   19.11.2001Nové sidlo:
   J. C. Hronského 26 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   18.11.2001Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava 851 03
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   04.02.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava 851 03
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   03.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   22.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   21.11.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   montáž a opravy kompresorov, rozvodov vzduchu a vzduchových zariadení
   zváračské práce
   12.10.1993Nové obchodné meno:
   YNNA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava