Vytvoriť faktúru

Sika Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sika Slovensko
IČO 31359710
DIČ 2020315297
IČ DPH SK2020315297
Dátum vzniku 04 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sika Slovensko
Rybničná 38/e
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 145 789 €
Zisk 416 871 €
Aktíva 4 103 106 €
Vlastný kapitál 1 105 345 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244681501, 0244681502, 0249200403, 0249200442, 0249200443, 0249200444, 0249200400, 0249200411, 0903
Mobile phone(s) 0903777568, 0903782442
Fax(es) 0249200443
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,409,577
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 807,556
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 59,386
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 59,386
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 748,170
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 206,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 480,126
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 61,508
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,590,901
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 588,280
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 588,228
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 109,452
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 109,452
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,868,048
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,856,402
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,195
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,850,207
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,646
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,121
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,132
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,989
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,120
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 11,120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,409,577
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,659,718
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,130,518
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,130,518
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 113,052
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 113,052
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -723
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -723
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 416,871
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,749,859
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,091
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,091
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,425,758
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,083,696
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 848,451
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235,245
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,638
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 310,133
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,291
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 320,010
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320,010
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,140,543
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,145,789
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,117,376
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,168
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,645
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,481,161
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,499,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 180,959
D. Služby (účtová skupina 51) 2,102,538
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,412,281
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,045,375
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 344,265
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,641
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28,319
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 89,489
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 89,489
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 98,133
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,398
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 664,628
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,358,003
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,395
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 8,179
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6,200
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,856
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 40,182
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 40,182
O. Kurzové straty (563) 12,470
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,204
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,461
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 624,167
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 207,296
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 252,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -45,586
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 416,871
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
 • IČO:31359710 DIČ: 2020315297 IČ DPH: SK2020315297
 • Sídlo: Sika Slovensko, Rybničná 38/e, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 01.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SIKA AG 1 130 518 € (100%) Baar CH-6340 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   24.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 06
   15.07.2004Nové obchodné meno:
   Sika Slovensko, spol. s r.o.
   14.05.2003Noví spoločníci:
   SIKA AG Zugerstrasse 50 Baar CH-6340 Švajčiarsko
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   04.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným