Vytvoriť faktúru

Maneo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Maneo
IČO 31359809
DIČ 2020333414
IČ DPH SK2020333414
Dátum vzniku 26 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Maneo
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -15 504 €
Aktíva 93 296 €
Vlastný kapitál 92 710 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 78,818
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,818
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,798
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,798
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 74,786
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 74,132
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 654
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,234
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 950
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 78,818
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 77,206
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 85,407
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 116,680
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,273
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,504
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,412
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 202
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 202
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,210
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 79
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 200
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,181
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,876
D. Služby (účtová skupina 51) 5,083
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,891
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,642
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 330
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,181
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,959
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 363
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 363
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,544
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359809 DIČ: 2020333414 IČ DPH: SK2020333414
 • Sídlo: Maneo, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava 831 07 27.11.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Bonko 6 639 € (100%) Roľnícka 235 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 27.11.2012
   04.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Hlavatá Mudrochova 7478/3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.10.2010
   10.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Hlavatá Mudrochova 7478/3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.10.2010
   09.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1998
   04.03.2010Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava 831 07
   03.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava
   17.07.2007Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   16.07.2007Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   19.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1998
   18.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava
   28.06.2001Nové obchodné meno:
   Maneo, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom strojov a prístrojov
   prenájom motorových vozidiel
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Bonko Roľnícka 235 Bratislava
   27.06.2001Zrušené obchodné meno:
   TEMON spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Halašova 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Bonko Gelnická 6 Bratislava
   Darko Ivančevič Vajanského 909/4 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Bonko Gelnická 6 Bratislava
   Darko Ivančevič Vajanského 909/4 Galanta
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bonko Gelnická 6 Bratislava
   Darko Ivančevič Vajanského 909/4 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Bonko Gelnická 6 Bratislava
   Darko Ivančevič Vajanského 909/4 Galanta
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Melkovič Grösslingova 6 Bratislava
   Miroslava Pallová Grösslingova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Melkovič Grösslingova 6 Bratislava
   Miroslava Pallová Grösslingova 6 Bratislava
   26.08.1993Nové obchodné meno:
   TEMON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Halašova 4 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov, /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením./
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Melkovič Grösslingova 6 Bratislava
   Miroslava Pallová Grösslingova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Melkovič Grösslingova 6 Bratislava
   Miroslava Pallová Grösslingova 6 Bratislava