Vytvoriť faktúru

SARSTEDT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SARSTEDT
IČO 31359825
DIČ 2020343875
IČ DPH SK2020343875
Dátum vzniku 30 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARSTEDT
Údernícka 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 011 603 €
Zisk 153 354 €
Aktíva 2 791 459 €
Vlastný kapitál 2 717 838 €
Kontaktné informácie
Email info@sarsted.com
Phone(s) +421265421772, +421265422429, +421265424180
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,255,127
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,056
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,056
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,056
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,233,070
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 314,456
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,747
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 308,709
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,622,928
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,621,973
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,621,973
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 210
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 745
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 410,434
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 410,434
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 885,252
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 126
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 885,126
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,001
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,809
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,192
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,255,127
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,871,192
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,710,535
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,710,535
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,354
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,935
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,464
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,329
12. Odložený daňový záväzok (481A) 135
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 566
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 566
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 372,446
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 275,802
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 275,802
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,462
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,760
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,422
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,459
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,376
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,083
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,010,652
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,011,603
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,002,868
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,784
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 951
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,788,971
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,384,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,259
D. Služby (účtová skupina 51) 180,979
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 166,608
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 122,721
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,589
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,298
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,391
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,421
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,421
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,486
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,775
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 222,632
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 397,390
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,845
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 60
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 2,785
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 733
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 733
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 224,744
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 71,390
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 72,233
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -843
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 153,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359825 DIČ: 2020343875 IČ DPH: SK2020343875
 • Sídlo: SARSTEDT, Údernícka 11, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Timo Schretzmair Constantinstrasse 83 Köln 506 79 Nemecká spolková republika 27.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sarstedt Holding GmbH 5 889 € (88.7%) Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
  Sarstedt Beteiligungs GmbH 750 € (11.3%) Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Timo Schretzmair Constantinstrasse 83 Köln 506 79 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 27.11.2014
   17.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   12.12.2013Noví spoločníci:
   Sarstedt Holding GmbH Sarstedtstrasse 1 Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
   Sarstedt Beteiligungs GmbH Sarstedtstrasse 1 Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
   11.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Sarstedt AG & Co Rommelsdorf Nümbrecht 515 88 Spolková republika Nemecko
   27.05.2009Nové sidlo:
   Údernícka 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Sarstedt AG & Co Rommelsdorf Nümbrecht 515 88 Spolková republika Nemecko
   26.05.2009Zrušené sidlo:
   Líščie údolie 124 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   SARSTEDT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie údolie 124 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03