Vytvoriť faktúru

MINARIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MINARIKA
Stav Zrušená
IČO 31359922
DIČ 2020820362
Dátum vzniku 14 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINARIKA
Arm.gen. L. Svobodu 3
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 333 €
Zisk 3 941 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 0
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,941
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,941
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,941
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 0
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,333
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 392
D. Služby (účtová skupina 51) 392
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,941
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -392
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,941
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,941
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Files
4315991.tif
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
 • IČO:31359922 DIČ: 2020820362
 • Sídlo: MINARIKA, Arm.gen. L. Svobodu 3, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Októbra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2015Zrušené obchodné meno:
   MINARIKA, spol. s.r.o. " v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Arm.gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   01.04.2015Nové obchodné meno:
   MINARIKA, spol. s.r.o. " v likvidácii"
   14.10.1993Nové sidlo:
   Arm.gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným