Vytvoriť faktúru

INSMAT - obchodná a stavebná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INSMAT - obchodná a stavebná
IČO 31360041
DIČ 2020336439
IČ DPH SK2020336439
Dátum vzniku 18 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSMAT - obchodná a stavebná
Zátišie 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 878 €
Zisk -3 082 €
Aktíva 32 030 €
Vlastný kapitál 7 526 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,163
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,860
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,598
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,598
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,648
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,648
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,648
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,614
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,281
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 303
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 303
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,163
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,444
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,296
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,907
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,006
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,913
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,082
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,719
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,223
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,369
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,369
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,647
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,267
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,718
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,878
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 85,878
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,275
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,664
D. Služby (účtová skupina 51) 13,931
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 69,149
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,041
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,428
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,680
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 189
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,342
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -397
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,283
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 919
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 919
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -919
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,316
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,766
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,766
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,082
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360041 DIČ: 2020336439 IČ DPH: SK2020336439
 • Sídlo: INSMAT - obchodná a stavebná, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27 13.01.2006
  Milan Hraška Lachova 39 Bratislava 851 03 13.01.2006
  Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11 13.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karel Rýz 2 324 € (35%) Železničná 11 Bernolákovo 900 27
  Milan Hraška 1 992 € (30%) Lachova 39 Bratislava 851 03
  Michal Starosta 2 324 € (35%) Dunajská 20 Nitra 949 11
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava 917 08
   13.01.2006Nové predmety činnosti:
   vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava 851 03
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava 917 08
   12.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   11.07.1995Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   10.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   16.09.1994Noví spoločníci:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   15.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   INSMAT - obchodná a stavebná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra