Vytvoriť faktúru

Andreas und Josef Gross - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Andreas und Josef Gross
IČO 31360068
DIČ 2020940295
Dátum vzniku 29 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Andreas und Josef Gross
Kremnická 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 000 €
Zisk -3 580 €
Aktíva 97 284 €
Vlastný kapitál 97 084 €
Kontaktné informácie
Email guzmanova@bilanx.sk
Phone(s) 0263811745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,214
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 93,630
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 584
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 94,214
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,505
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 107,482
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 107,482
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,762
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,580
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 709
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 709
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,030
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 23,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,030
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,000
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 70
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,100
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015