Vytvoriť faktúru

CLASS FOOD SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLASS FOOD SK
IČO 31360114
DIČ 2020310996
IČ DPH SK2020310996
Dátum vzniku 04 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLASS FOOD SK
Ružová 21/72
90901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 051 €
Zisk -10 502 €
Aktíva 94 093 €
Vlastný kapitál -25 649 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0342251001
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 83,027
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,027
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 902
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 902
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,005
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,402
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,402
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,545
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,058
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 120
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,027
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,151
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 192,186
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 192,186
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 927
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 927
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -218,762
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,903
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -247,665
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,502
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,178
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,152
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,152
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 96,257
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70,996
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,996
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,179
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,570
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,477
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 130
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 130
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,837
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,324
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,051
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 834
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,625
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,235
D. Služby (účtová skupina 51) 6,750
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,640
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,574
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,151
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 273
XII. Kurzové zisky (663) 273
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,241
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 558
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 558
O. Kurzové straty (563) 461
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 222
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -968
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,542
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360114 DIČ: 2020310996 IČ DPH: SK2020310996
 • Sídlo: CLASS FOOD SK, Ružová 21/72, 90901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2011Nové obchodné meno:
   CLASS FOOD SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová 21/72 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Vincenc Fr. Křížka 4 Praha 170 00 ČR Vznik funkcie: 02.02.2011
   01.02.2011Zrušené obchodné meno:
   CLASS FOOD BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   31.07.2010Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť realitnej agentúry
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   21.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Michal Poduška Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   Michal Poduška - konateľ Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.06.2006
   15.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   14.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   30.06.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika
   Michal Poduška Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   RNDr. Jaroslav Skorkovský - konateľ Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.06.2006
   Michal Poduška - konateľ Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.06.2006
   29.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   01.12.2003Noví spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 10 Praha 170 00 Česká republika
   26.08.1999Nové sidlo:
   Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   25.08.1999Zrušené sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 10 Praha 170 00 Česká republika
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. IČO: 00 565 954 Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   23.05.1996Nové sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. IČO: 00 565 954 Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   22.05.1996Zrušené sidlo:
   Hálova 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   04.10.1993Nové obchodné meno:
   CLASS FOOD BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, reklamy a inzercie
   činnosť realitnej agentúry
   Noví spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava