Vytvoriť faktúru

BONUS SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno BONUS SLOVENSKO
Stav Zrušená
IČO 31360238
DIČ 2020889398
Dátum vzniku 18 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONUS SLOVENSKO
Ružová dolina 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 €
Aktíva 8 918 €
Vlastný kapitál 8 918 €
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,917
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,917
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,917
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,917
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,849
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,916
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -9,067
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,931
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1
C. Služby (účtová skupina 51) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
 • IČO:31360238 DIČ: 2020889398
 • Sídlo: BONUS SLOVENSKO, Ružová dolina 7, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.01.2017Zrušené obchodné meno:
   BONUS SLOVENSKO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 7 Bratislava 821 08
   20.12.2011Nové sidlo:
   Ružová dolina 7 Bratislava 821 08
   13.07.2004Nové obchodné meno:
   BONUS SLOVENSKO s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným