Vytvoriť faktúru

OBSERVER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OBSERVER
IČO 31360301
DIČ 2020329344
IČ DPH SK2020329344
Dátum vzniku 07 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OBSERVER
Hradská 78/B
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 241 €
Zisk -3 535 €
Aktíva 47 420 €
Vlastný kapitál 37 378 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245258789, +421245259913
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 41,852
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,275
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,275
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,818
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,379
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,838
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,785
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,785
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,785
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,053
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,018
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 739
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 739
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,852
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,843
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,255
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,039
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,039
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,445
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,445
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,535
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,009
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 294
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,815
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,571
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,571
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,616
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 628
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 900
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,723
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,241
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,723
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 518
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,675
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,120
D. Služby (účtová skupina 51) 16,973
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 347
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,556
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,556
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 679
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,630
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 142
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,575
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360301 DIČ: 2020329344 IČ DPH: SK2020329344
 • Sídlo: OBSERVER, Hradská 78/B, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava 07.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Róbert Tóth 4 648 € (70%) Haburská 25 Bratislava
  Werner Hazuka 996 € (15%) Wien Rakúska republika
  Thomas Epple 996 € (15%) Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   19.01.2010Nové sidlo:
   Hradská 78/B Bratislava 821 07
   18.01.2010Zrušené sidlo:
   Komárovská 17 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   07.10.1993Nové obchodné meno:
   OBSERVER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 17 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   informačná činnosť /sledovanie médií-tlač, TV, rozhlas/
   vydavateľská činnosť-vydavanie periodickej a neperiodickej tlače
   sprostredkovateľská činnosť výkonu služieb
   reklamno-agentúrna činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Werner Hazuka Hasnerstrasse 144/25 Wien Rakúska republika
   Thomas Epple Tyrnauergasse 6/22-23 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava