Vytvoriť faktúru

Chemical Plant Design skratka CPD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Chemical Plant Design skratka CPD
IČO 31360327
DIČ 2020345756
IČ DPH SK2020345756
Dátum vzniku 08 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Chemical Plant Design skratka CPD
Gallayova 21
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 455 €
Zisk -3 133 €
Kontaktné informácie
Email cpd@cpd.sk
Phone(s) 0244461224, 0244641042, 0244641043, 0905728835
Mobile phone(s) 0905728835
Fax(es) 0244461224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 -14,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 -14,996
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -15,008
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,140
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 13,306
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -628
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,881
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,851
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,900
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,767
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,133
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,751
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,273
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,335
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,370
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,778
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,790
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,978
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,455
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,455
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,425
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,493
C. Služby (účtová skupina 51) 11,637
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,060
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,970
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -885
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 166
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 166
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -163
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,133
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360327 DIČ: 2020345756 IČ DPH: SK2020345756
 • Sídlo: Chemical Plant Design skratka CPD, Gallayova 21, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava 08.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Drahurád 6 639 € (80%) Gallayova 21 Bratislava
  Mgr. Eva Drahurádová 1 660 € (20%) Česká 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.02.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Eva Drahurádová Česká 17 Bratislava
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava Vznik funkcie: 08.10.1993
   12.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   Mgr. Eva Drahurádová Gallayova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   27.10.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   Mgr. Eva Drahurádová Gallayova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   Mgr. Eva Drahurádová Gallayova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   08.10.1993Nové obchodné meno:
   Chemical Plant Design s.r.o. skratka CPD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gallayova 21 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   poskytovanie software - predaj hot.prog. na zákl.zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   inžinierska činnosť
   poradenská a kanzultačná činn. v obl. priemyslu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava
   Mgr. Eva Drahurádová Gallayova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Drahurád Gallayova 21 Bratislava