Vytvoriť faktúru

UNIMET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIMET
IČO 31360351
DIČ 2020292010
IČ DPH SK2020292010
Dátum vzniku 18 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMET
Svätoplukova 28
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 635 824 €
Zisk -8 412 €
Aktíva 112 250 €
Vlastný kapitál 23 730 €
Kontaktné informácie
Email unimet@centrum.sk
Phone(s) 0317708360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 117,540
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 101,505
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -295
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 296
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 101,504
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,152
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,556
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,111
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,685
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,292
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,747
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 50,747
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,565
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,565
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,565
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -59,020
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,128
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -85,148
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -257
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) -257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,318
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,846
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,846
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,907
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 104,896
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -147,803
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,412
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,252
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,252
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,253
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,295
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,295
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,463
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,967
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,771
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -2,243
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 43,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 635,824
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 635,824
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 638,099
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 525,358
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,831
D. Služby (účtová skupina 51) 13,523
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,918
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,941
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,760
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,217
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,286
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,261
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,261
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,922
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,275
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,112
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,137
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,420
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,420
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,717
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,412
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,412
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360351 DIČ: 2020292010 IČ DPH: SK2020292010
 • Sídlo: UNIMET, Svätoplukova 28, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 21.09.1998
  Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01 04.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kyvalský 24 896 € (50%) Pri mlyne 52 Bratislava
  Milan Režný 24 896 € (50%) Rázusova 45 Hlohovec 920 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2014Nové sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   19.11.2014Zrušené sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   24.05.2005Nové sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   23.05.2005Zrušené sidlo:
   Smetanova 8 Bratislava 811 03
   17.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   16.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   24.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 04.04.2002
   23.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   22.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ján Orolin Brokoffova 2202 Poprad
   27.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ján Orolin Brokoffova 2202 Poprad
   26.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   15.12.1994Nové predmety činnosti:
   zber, triedenie a úprava kovového odpadu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   14.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   30.05.1994Nové sidlo:
   Smetanova 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1994Zrušené sidlo:
   Župné nám. 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   UNIMET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Župné nám. 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   všeobecná obchodná činnosť - nákup a predaj železných a neželezných kovov a predmetov spotrebného a priemyselného charakteru
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava