Vytvoriť faktúru

REAL SLOVEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL SLOVEK
Stav Zrušená
IČO 31360424
DIČ 2020922222
Dátum vzniku 13 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL SLOVEK
Pri Suchom mlyne 88
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 607 €
Zisk -8 442 €
Aktíva 308 270 €
Vlastný kapitál 21 863 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 284,715
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 247,203
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 247,203
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 247,203
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,446
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,446
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,189
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 257
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 66
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 284,715
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,263
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,867
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,867
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,199
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,199
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,442
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,524
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,524
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 901
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 623
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 267,928
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 267,928
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,607
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,607
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,607
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,901
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 66
D. Služby (účtová skupina 51) 4,147
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,688
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,095
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,593
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,394
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,539
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,539
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,539
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,819
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 623
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 623
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,442
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
 • IČO:31360424 DIČ: 2020922222
 • Sídlo: REAL SLOVEK, Pri Suchom mlyne 88, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Októbra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2016Zrušené obchodné meno:
   REAL SLOVEK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   10.07.2001Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   REAL SLOVEK, s.r.o.
   13.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným