Vytvoriť faktúru

BEL-CO-PEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEL-CO-PEK
IČO 31360441
DIČ 2020352422
IČ DPH SK2020352422
Dátum vzniku 22 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEL-CO-PEK
Budatínska 35
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 784 €
Zisk 490 €
Aktíva 34 171 €
Vlastný kapitál 2 053 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263827010
Fax(es) 0263827010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,970
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,970
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,970
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,355
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -15,806
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,787
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,547
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,790
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 56,325
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,543
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,918
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 490
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,782
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 138
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,155
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,278
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,828
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,465
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,584
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,489
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,784
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 71,923
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,865
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,791
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 77,767
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 51,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,105
C. Služby (účtová skupina 51) 8,185
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,615
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 546
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,270
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,017
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,657
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,269
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 195
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,074
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,268
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,749
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,259
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360441 DIČ: 2020352422 IČ DPH: SK2020352422
 • Sídlo: BEL-CO-PEK, Budatínska 35, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava 22.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl. Ing. Karol Pereszlényi 2 324 € (33.3%) Budatínska 35 Bratislava
  Bruno Achiel Jeanne Colle 2 324 € (33.3%) Sint - Martens - Laten 9830 Belgicko
  Frederik Christian Claude Colle 2 324 € (33.3%) Deinze 9800 Belgicko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   24.12.2005Noví spoločníci:
   Bruno Achiel Jeanne Colle Reinaertdreef 8 Sint - Martens - Laten 9830 Belgicko
   Frederik Christian Claude Colle Kakelstraat 36 Deinze 9800 Belgicko
   19.09.2005Zrušeny spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   02.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1993
   01.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   26.07.2001Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.07.2001Zrušeny spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   24.01.1995Noví spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   23.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   14.01.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   01.12.1993Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   30.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   22.10.1993Nové obchodné meno:
   BEL-CO-PEK, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 35 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov a tovarov koželužného priemyslu
   sprostredkovateľská činnosť pre výrobky a tovar koželužného priemyslu
   Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava