Vytvoriť faktúru

GLASS TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLASS TRADING
IČO 31360459
DIČ 2020351564
IČ DPH SK2020351564
Dátum vzniku 20 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLASS TRADING
Stará Vajnorská 17/12336
83253
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 570 386 €
Zisk 7 504 €
Aktíva 303 942 €
Vlastný kapitál 112 946 €
Kontaktné informácie
Email glasstrading@micronet.sk
Phone(s) 0244253878, 0244460870
Mobile phone(s) 0903705304
Fax(es) 024446870, 0244460870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 282,516
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 91,535
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 91,535
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,943
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,381
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,211
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 190,370
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 144,423
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 144,423
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,260
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,260
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,260
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,687
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,039
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,648
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 611
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 174
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 437
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 282,516
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 146,015
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 25,880
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,037
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,037
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 98,954
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,954
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,504
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,503
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,341
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 10,022
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 10,022
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 319
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,178
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,910
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,910
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,790
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,488
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,650
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,340
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,984
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,984
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 998
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 698
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 566,665
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 570,386
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 461,201
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 97,962
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,189
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,034
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 559,384
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 343,189
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,155
D. Služby (účtová skupina 51) 44,809
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 76,824
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,168
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,569
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,087
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,689
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,495
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,495
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,975
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,020
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,268
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,002
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,010
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 638
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 266
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 266
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 372
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -618
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,384
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360459 DIČ: 2020351564 IČ DPH: SK2020351564
 • Sídlo: GLASS TRADING, Stará Vajnorská 17/12336, 83253, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Kováč Partizánska 29/1285 Dubnica nad Váhom 018 41 22.05.2014
  Milan Kováč Otrokovická 3/4122 Dubnica nad Váhom 22.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Spoločnosť Kováč s.r.o. 6 640 € (100%) Ml. Budovateľov 20/4025 Dubnica nad Váhom 018 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Kováč Partizánska 29/1285 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 22.05.2014
   Milan Kováč Otrokovická 3/4122 Dubnica nad Váhom Vznik funkcie: 22.05.2014
   29.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.1993
   30.04.2014Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17/12336 Bratislava 832 53
   Noví spoločníci:
   Spoločnosť Kováč s.r.o. Ml. Budovateľov 20/4025 Dubnica nad Váhom 018 41
   29.04.2014Zrušené sidlo:
   Gessayova 2 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Sliačska 1224/12 Bratislava 831 02
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava 821 06
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   03.06.2011Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   vydavateľská činnosť
   19.02.2010Noví spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Sliačska 1224/12 Bratislava 831 02
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava 831 04
   31.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.1993
   30.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   06.12.2002Noví spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava 831 04
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava 821 06
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   14.06.1999Nové predmety činnosti:
   kníhviazačstvo
   laminovanie tlačív
   fotografické a regprografické služby
   výroba papierových krabíc
   cestná motorová doprava-nákladná doprava
   29.05.1998Noví spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanko Delič Adamiho 6 Bratislava
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   17.01.1995Noví spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   16.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Longauerová Lotyšská 50 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   GLASS TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 2 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj, sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama a propagácia
   vedenie účtovnej evidencie
   leasing a prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sklenárske práce
   Noví spoločníci:
   Stanko Delič Adamiho 6 Bratislava
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Gabriela Longauerová Lotyšská 50 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava