Vytvoriť faktúru

VSH development - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VSH development
IČO 31360521
DIČ 2020820505
IČ DPH SK2020820505
Dátum vzniku 18 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VSH development
Štúrova 27
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 328 868 €
Zisk 330 430 €
Aktíva 16 872 473 €
Vlastný kapitál 3 018 723 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.bck.sk
Phone(s) +421556804111
Mobile phone(s) +421905505650
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,590,160
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,434,316
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 58,624
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,368
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 56,256
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,375,692
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 608,158
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 15,639,286
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 128,248
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,688
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 801
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 801
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 77,926
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 77,724
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,129
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,595
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 202
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,961
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,753
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72,208
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,156
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 990
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,590,160
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,349,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 58,049
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 58,049
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 960,674
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 960,674
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 330,430
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,233,384
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,513,277
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 12,201,847
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,993
12. Odložený daňový záväzok (481A) 308,437
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 632,607
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 243,623
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,939
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,684
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,776
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,698
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 332,330
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 87,500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,623
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 4,305
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,318
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,178,708
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,328,868
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,164,697
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,167
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,524,222
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 344,559
D. Služby (účtová skupina 51) 273,299
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 286,848
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 206,780
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 71,448
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,620
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40,957
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 541,112
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 541,112
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 22,581
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,866
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 804,646
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,546,839
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 382
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 373
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 328
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 45
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 408,287
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 406,472
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 406,411
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 61
O. Kurzové straty (563) 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,730
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -407,905
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 396,741
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 66,311
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,895
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 63,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 330,430
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
 • IČO:31360521 DIČ: 2020820505 IČ DPH: SK2020820505
 • Sídlo: VSH development, Štúrova 27, 04001, Košice
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2006Nové obchodné meno:
   VSH development s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 27 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marie Sládková Brigádnikú 65 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.01.2006
   Ing. Pavel Richter V Lipkách 705 Praha 5 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.01.2006
   25.05.1999Noví spoločníci:
   MUŠKA s.r.o. IČO: 45 310 254 Sladkovského nám. 1/525 Praha 3 Česká republika
   04.12.1997Nové predmety činnosti:
   realitná činnosť
   cestná motorová doprava
   špedícia
   18.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk.tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a zákazok
   výroba cementu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ