Vytvoriť faktúru

GLOBS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLOBS
IČO 31360572
DIČ 2020820538
IČ DPH SK2020820538
Dátum vzniku 20 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOBS
Hviezdoslavovo námestie 13
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 417 010 €
Zisk -35 679 €
Aktíva 887 487 €
Vlastný kapitál 49 888 €
Kontaktné informácie
Email elgaucho@elgaucho.sk
Phone(s) 0232121212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 885,190
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 74,354
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 74,354
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 46,550
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,804
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 788,438
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,562
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,562
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 600,307
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 393,746
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 393,746
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 204,255
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,306
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 155,569
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 154,534
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,035
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,398
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,725
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 16,673
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 885,190
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,957
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,249
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,342
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -48,591
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,679
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 921,147
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,735
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,735
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 719,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 357,936
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,936
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 228,047
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,128
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 46,280
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,326
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,643
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,707
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,707
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 123,089
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,417,059
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,417,010
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,398,942
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,278
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,790
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,416,402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 571,772
D. Služby (účtová skupina 51) 494,205
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 259,772
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 184,514
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,134
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,124
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,625
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,469
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,469
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,277
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,282
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 608
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 332,965
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 49
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,511
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,591
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,591
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,920
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,462
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,854
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,825
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,825
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360572 DIČ: 2020820538 IČ DPH: SK2020820538
 • Sídlo: GLOBS, Hviezdoslavovo námestie 13, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Októbra 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Yonathan Dakar Himi 6 639 € (100%) Obchodná 19 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Yonathan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Yonathan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.05.1997
   29.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   08.09.2006Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   07.09.2006Zrušené sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   29.05.1997Noví spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bottova 353/1 Bytča
   Tauofik El Hajry Cassablanka Marocké kráľovstvo
   Gad Himi Netanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zehava Paula Ben Barouch Netanya Izrael
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anja Luther Ještedská 121 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   13.09.1995Noví spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bottova 353/1 Bytča
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Einat Sbirlo 2 Richovot Shaman Izrael
   07.12.1994Noví spoločníci:
   Gad Himi Netanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zehava Paula Ben Barouch Netanya Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Erez Avidan Netanya Izrael
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Richard Elkarief Netania Izrael
   Yosef Haliva Netanya Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : okr. Žilina 855 Teplička
   Arie Shlush Netania Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   11.11.1994Noví spoločníci:
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Einat Sbirlo 2 Richovot Shaman Izrael
   10.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Meir Amour Nehanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Arie Shlush Netania Izrael
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Erez Avidan Netanya Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : okr. Žilina 855 Teplička
   14.03.1994Noví spoločníci:
   Meir Amour Nehanya Izrael
   13.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Charly Dahan Netania Izrael
   29.11.1993Noví spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Yosef Haliva Netanya Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   GLOBS, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Charly Dahan Netania Izrael
   Tauofik El Hajry Cassablanka Marocké kráľovstvo
   Richard Elkarief Netania Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Arie Shlush Netania Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anja Luther Ještedská 121 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Arie Shlush Netania Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava