Vytvoriť faktúru

Ateliér Gergely - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ateliér Gergely
IČO 31360581
DIČ 2020352774
IČ DPH SK2020352774
Dátum vzniku 20 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ateliér Gergely
Mlynské Nivy 70
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 109 €
Zisk -14 253 €
Aktíva 128 735 €
Vlastný kapitál -27 075 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0327762588, 0905516036, 0907785622, 0918667974
Mobile phone(s) 0905516036, 0907785622, 0918667974
Fax(es) 0327762588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 126,406
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,528
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,528
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,965
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,563
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,625
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,595
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,595
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,086
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,276
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,276
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,544
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,266
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,938
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,732
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,206
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 253
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 253
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,406
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,328
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,158
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -36,536
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,921
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,457
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,253
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 167,734
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,737
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,737
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 125,817
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 68,907
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,907
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,537
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,601
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,321
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,775
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,676
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 180
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 180
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,111
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,109
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,288
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,824
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,140
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,653
D. Služby (účtová skupina 51) 18,246
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 50,373
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,309
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,316
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,748
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 623
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,023
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,023
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 222
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,031
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,213
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 671
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 671
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -670
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,701
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,552
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360581 DIČ: 2020352774 IČ DPH: SK2020352774
 • Sídlo: Ateliér Gergely, Mlynské Nivy 70, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anton Slatinský Kalinkovo 360 Kalinkovo 900 43 20.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Július Gergely 6 639 € (100%) Nidau 2560 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2012Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 70 Bratislava 821 05
   12.12.2012Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   25.09.2009Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   24.09.2009Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   08.04.2009Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Kalinkovo 360 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 20.10.1993
   07.04.2009Zrušené sidlo:
   Cabajská 6 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.1993
   13.02.2008Nové sidlo:
   Cabajská 6 Nitra 949 01
   12.02.2008Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   11.01.2005Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.1993
   10.01.2005Zrušené sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava
   22.06.1999Nové predmety činnosti:
   strihanie a párovanie káblových zväzkov a elektrických tabiel do automobilov a autobusov
   autoelektrikárstvo
   Noví spoločníci:
   Július Gergely Aalmattenweg 29 Nidau 2560 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Gergely Waserstrasse 16 Biel Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   Ateliér Gergely, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Július Gergely Waserstrasse 16 Biel Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava