Vytvoriť faktúru

MASTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MASTEX
IČO 31360696
DIČ 2020321930
IČ DPH SK2020321930
Dátum vzniku 22 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MASTEX
Fibichova 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 959 515 €
Zisk 332 564 €
Aktíva 2 257 441 €
Vlastný kapitál 205 217 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243424876, 0243424340, 0248700611
Mobile phone(s) 0915537893
Fax(es) 0243424876
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,534,336
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,718
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,718
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,718
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,468,823
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,823,150
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,381
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,817,769
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 347,691
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 333,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,488
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,555
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,648
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 3,247
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 3,247
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 294,735
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,244
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 286,491
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,795
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,534,336
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,558
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 699
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 699
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,324
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,324
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 332,564
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,947,651
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,872
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,872
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,901,256
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,654,524
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,654,524
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 182,291
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,920
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,569
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,952
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,246
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,246
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,277
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 229,127
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 107
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 229,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 675,039
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 959,515
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 101,153
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 573,885
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 282,810
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 522,277
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 83,093
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,926
D. Služby (účtová skupina 51) 63,518
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 309,992
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 223,671
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,173
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,148
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,006
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,666
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,666
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,076
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 437,238
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,501
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 373
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 353
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,985
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,609
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,609
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,376
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,612
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 427,626
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 95,062
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 95,062
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 332,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360696 DIČ: 2020321930 IČ DPH: SK2020321930
 • Sídlo: MASTEX, Fibichova 16, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01 22.10.1993
  Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01 22.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Dudík 3 850 € (55.2%) Harmónia 3655 Modra 900 01
  Ing. Martin Jančo 1 527 € (21.9%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Jara Farkašová 1 593 € (22.9%) Fibichova 1890/16 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01
   04.06.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Myšáková Cabanova 13/D Bratislava 841 02
   27.10.2010Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, servis a kontrola nevyhradených technických tlakových zariadení
   05.03.2010Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Myšáková Cabanova 13/D Bratislava 841 02
   04.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   07.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Jara Farkašová Fibichova 1890/16 Bratislava 821 05
   Ing. Ľuboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.10.1993
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.10.1993
   06.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   30.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   29.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   22.10.1993Nové obchodné meno:
   MASTEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fibichova 16 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom predaja a predaj tovaru v rámci ohlasovej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode s priemyselným a potravinárskym tovarom a sprostredkovanie služieb
   činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu-poradenská činnosť v oblasti marketingu a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava