Vytvoriť faktúru

PREGALIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PREGALIM
IČO 31360807
DIČ 2020343886
IČ DPH SK2020343886
Dátum vzniku 18 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PREGALIM
Palisády 33
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 357 740 €
Zisk 21 468 €
Aktíva 119 172 €
Vlastný kapitál 89 205 €
Kontaktné informácie
Email pregalim@pregalim.sk
Phone(s) 0254789420, 0254789422, 0254789424, 0264361171, 0905246696
Mobile phone(s) 0905246696
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,031
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,031
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,031
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,732
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,572
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,782
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,563
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 83,763
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,118
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,810
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,200
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,468
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,645
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 459
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,186
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,431
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,142
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 613
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 357,740
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 300,787
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 55,991
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 962
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 330,121
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 209,231
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,546
C. Služby (účtová skupina 51) 60,828
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 41,395
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 254
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,125
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,742
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,619
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,173
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 36
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -34
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,585
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,117
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,468
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:31360807 DIČ: 2020343886 IČ DPH: SK2020343886
 • Sídlo: PREGALIM, Palisády 33, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 01.01.2016
  Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 05.04.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Hraško 3 320 € (50%) Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  Ing. Jana Hrašková 3 320 € (50%) Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2016Noví spoločníci:
   Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 05.04.2016
   22.01.2016Nové sidlo:
   Palisády 33 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
   Noví spoločníci:
   Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2016
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   PREGALIM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu