Vytvoriť faktúru

ITP Control - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITP Control
IČO 31360831
DIČ 2020329355
IČ DPH SK2020329355
Dátum vzniku 13 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITP Control
Jaroslavova 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 198 198 €
Zisk 3 765 €
Aktíva 794 311 €
Vlastný kapitál 378 669 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263531096, +421263531094, +421263531095
Mobile phone(s) +421902805136
Fax(es) 0263531096
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 736,237
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 179,788
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 179,788
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 94,613
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 85,175
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 555,412
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 229,201
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 288
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 228,913
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 318,628
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 318,152
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 318,152
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 219
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,583
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,851
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,732
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,037
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,037
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 736,237
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 378,718
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 353,045
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 353,045
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,765
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,519
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,305
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 22,682
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 308,888
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 161,068
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161,068
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 83,240
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,589
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,819
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,972
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,200
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,326
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,188,525
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,198,198
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 412,480
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 776,045
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 840
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,186
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 288,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,456
D. Služby (účtová skupina 51) 394,535
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 438,719
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 320,615
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 109,924
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,180
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,414
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,409
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,409
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,658
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,012
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 475,539
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,292
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 409
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 409
O. Kurzové straty (563) 990
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 893
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,268
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,744
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,979
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,979
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,765
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31360831 DIČ: 2020329355 IČ DPH: SK2020329355
 • Sídlo: ITP Control, Jaroslavova 11, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01 13.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Janšák 5 377 € (27%) Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
  Ing. Ľubomil Janšák, CSc. 3 386 € (17%) Komárnická 11 Bratislava 821 03
  FINTEC s.r.l. 6 772 € (34%) Sesto San Giovanni (Milano) 200 99 Taliansko
  Veronika Janšáková 996 € (5%) Košická 43 Bratislava 821 08
  Franco Barberis 3 386 € (17%) Cambiago (MI) Taliansko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.07.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomil Janšák , CSc. Komárnická 11 Bratislava 821 03
   Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.10.1993
   28.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ľubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 13.10.1993
   16.07.2005Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via G.Di Vittorio 427 Sesto San Giovanni (Milano) 200 99 Taliansko
   Veronika Janšáková Košická 43 Bratislava 821 08
   15.07.2005Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Martin Richard Feder Warrender Way 11 Ruislip HA4 8EB Veľká Británia
   15.06.2004Nové obchodné meno:
   ITP Control s.r.o
   Nové sidlo:
   Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Martin Richard Feder Warrender Way 11 Ruislip HA4 8EB Veľká Británia
   Ľubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 13.10.1993
   14.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ITALPOINT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   13.07.1999Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   12.07.1999Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   13.10.1993Nové obchodné meno:
   ITALPOINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava