Vytvoriť faktúru

KOVO - UNIVERSAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVO - UNIVERSAL
Stav Zrušená
IČO 31360971
DIČ 2020336472
IČ DPH SK2020336472
Dátum vzniku 02 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVO - UNIVERSAL
Hospodárska 9
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 279 891 €
Zisk -8 €
Aktíva 345 487 €
Vlastný kapitál 258 560 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421949280113
Mobile phone(s) +421944112730, +421949280113
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 391,003
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,886
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,711
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 38,711
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 197,877
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 197,877
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 197,877
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 154,298
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 154,190
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 108
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 117
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 117
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 391,003
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,095
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 251,680
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 399
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 399
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,385
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,989
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,604
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,908
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,020
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,020
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,619
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,225
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,225
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,993
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 458
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,943
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,269
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 241,143
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 279,891
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 184,286
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 56,857
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 38,712
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 269,091
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 208,749
D. Služby (účtová skupina 51) 46,147
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,452
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,325
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,095
4. Sociálne náklady (527, 528) 32
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 390
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,800
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,959
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,849
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,196
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,196
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,653
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,848
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 952
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
 • IČO:31360971 DIČ: 2020336472 IČ DPH: SK2020336472
 • Sídlo: KOVO - UNIVERSAL, Hospodárska 9, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   KOVO - UNIVERSAL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   13.10.1998Nové sidlo:
   Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   02.11.1993Nové obchodné meno:
   KOVO - UNIVERSAL, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným