Vytvoriť faktúru

ASC Applied Software Consultants - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASC Applied Software Consultants
IČO 31361161
DIČ 2020301855
IČ DPH SK2020301855
Dátum vzniku 27 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASC Applied Software Consultants
Svoradova 7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 129 287 €
Zisk 147 274 €
Kontaktné informácie
Email info@asc.sk
Phone(s) 0244252580, 0244450535
Fax(es) 0244450536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 530,331
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,034
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,625
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,625
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,409
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,409
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 20,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 486,747
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 160,345
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 160,420
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,420
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -75
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 316,402
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,438
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 300,964
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,550
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,550
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 530,331
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,573
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,274
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,458
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 604
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 604
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 355,361
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,078
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,078
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 269,841
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,300
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,540
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,602
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,226
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,226
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,267
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,300
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,129,287
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,129,287
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68,117
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,060,794
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 939,030
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,590
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,565
D. Služby (účtová skupina 51) 677,620
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 166,384
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 120,371
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,769
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,244
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 976
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,771
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,771
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,124
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 190,257
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 367,136
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,727
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 10,698
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,722
O. Kurzové straty (563) 4,032
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,690
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,005
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 192,262
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,988
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,988
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361161 DIČ: 2020301855 IČ DPH: SK2020301855
 • Sídlo: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava 27.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Gottweis 6 639 € (100%) Svoradova 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   vydavateľská činnosť
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   15.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   školiaca činnosť v oblasti software, hardware, výpočtovej a kancelárskej techniky
   kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   inštalácia a údržba software a hardware
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   27.10.1993Nové obchodné meno:
   ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svoradova 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v oblasti software, hardware, výpočtovej a kancelárskej techniky
   kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   inštalácia a údržba software a hardware
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava