Vytvoriť faktúru

SUNWAY H.T. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUNWAY H.T.
IČO 31361188
DIČ 2020333447
IČ DPH SK2020333447
Dátum vzniku 04 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNWAY H.T.
Záborského 42
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 389 €
Zisk -1 081 €
Aktíva 15 131 €
Vlastný kapitál 2 769 €
Kontaktné informácie
Email sunwayht@sunwayht.sk
Phone(s) 0244373940, 0244373993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,637
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,637
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,637
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,216
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 39
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 562
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,615
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,853
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,688
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,191
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,081
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,165
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 63
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,102
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,122
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,023
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,023
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,934
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 93,389
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 93,389
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 93,150
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,526
C. Služby (účtová skupina 51) 71,773
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,016
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,424
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,256
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 239
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,090
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 360
M. Nákladové úroky (562) 127
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 233
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -360
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -121
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361188 DIČ: 2020333447 IČ DPH: SK2020333447
 • Sídlo: SUNWAY H.T., Záborského 42, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 05 04.11.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alica Gregorová 5 976 € (60%) Topoľčianska 22 Bratislava 851 05
  Ing. Peter Novosad 1 992 € (20%) Bratislava 841 06
  Ing. Branislav Novosad 1 992 € (20%) Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2011Noví spoločníci:
   Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110 Bratislava 841 06
   Ing. Branislav Novosad Strmý vŕšok 22 Bratislava 841 06
   10.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Hana Homolová rue Lacuée 1 Paríž 750 12 Francúzsko
   Carl-Peter Mikael Forsström Rapuojantie 22 Sipoo 011 00 Fínsko
   OK-TOURS a. s. Jana Masaryka 194/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   Ing. Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110 Bratislava 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Bělovský Dvorecké nám. 762/6 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.09.2008
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Hana Homolová rue Lacuée 1 Paríž 750 12 Francúzsko
   Carl-Peter Mikael Forsström Rapuojantie 22 Sipoo 011 00 Fínsko
   OK-TOURS a. s. Jana Masaryka 194/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Bělovský Dvorecké nám. 762/6 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.09.2008
   10.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110 Bratislava 841 06
   09.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   11.05.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 04.11.1993
   10.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Ing. Tomáš Novosad Exnárova 24 Bratislava 821 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   08.10.1999Nové sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   Ing. Tomáš Novosad Exnárova 24 Bratislava 821 00
   07.10.1999Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   H.T. Real spol. s r.o. Jégého 2 Bratislava
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   04.11.1993Nové obchodné meno:
   SUNWAY H.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   H.T. Real spol. s r.o. Jégého 2 Bratislava
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01