Vytvoriť faktúru

SLOMIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOMIK
IČO 31361269
DIČ 2020296157
IČ DPH SK2020296157
Dátum vzniku 03 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOMIK
Zadunajská cesta 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 223 035 €
Zisk 137 374 €
Aktíva 3 145 154 €
Vlastný kapitál 1 200 228 €
Kontaktné informácie
Email slomik@slomik.sk
Phone(s) 0263530098, 0263530100, 0263530109, 0903469099
Mobile phone(s) 0903469099
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,093,060
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 571,438
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 571,438
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,186
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 157,579
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 386,673
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,502,698
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,941,866
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,941,866
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 20,074
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 20,074
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,074
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 514,371
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,319
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,319
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 503,052
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,387
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,504
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,883
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,924
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,924
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,093,060
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,337,602
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 172,610
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 172,610
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 496,787
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,261
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,261
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 513,570
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 513,570
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,374
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,755,458
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 149,561
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 140,296
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,265
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,195,344
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,173,235
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,173,235
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,881
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,742
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,486
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,127
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,127
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 401,426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,223,035
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,207,105
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,544
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,386
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,000,505
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,772,830
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 53,933
D. Služby (účtová skupina 51) 772,627
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 279,212
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 196,207
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 68,887
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,118
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 954
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 119,469
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 119,469
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,480
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 222,530
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 618,259
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,409
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,331
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17,331
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 29,078
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,409
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 176,121
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 38,747
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 38,747
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137,374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361269 DIČ: 2020296157 IČ DPH: SK2020296157
 • Sídlo: SLOMIK, Zadunajská cesta 12, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01 03.06.2002
  Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10 16.07.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Róbert Cséfalvay 120 827 € (70%) M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
  Ing. Klaudia Sólymosová Spoločný zástupca 0 € (0%) Hadrianova 6 Bratislava 851 10
  Ing. László Sólymos 51 783 € (30%) Hadrianova 6 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2014Noví spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Spoločný zástupca Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   Ing. László Sólymos Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   13.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   22.10.2010Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 12 Bratislava 851 01
   21.10.2010Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám 5 Bratislava 811 03
   27.07.2010Noví spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.07.2010
   26.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   18.09.2007Noví spoločníci:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   17.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   07.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   06.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   18.07.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01 Vznik funkcie: 03.06.2002
   17.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Zsolt Lengyel Nám. priateľstva 2172/28 Dunajská Streda 929 01
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 03.06.2002
   27.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Zsolt Lengyel Nám. priateľstva 2172/28 Dunajská Streda 929 01
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 03.06.2002
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   26.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava
   Ing. Juraj Mészáros L. Svobodu 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   08.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava
   Ing. Juraj Mészáros L. Svobodu 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   07.09.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Johanes Hládkov 6 Praha 6 Česká republika
   Marietta Mikulski Piazza Sant Ambrogio 1 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Juza Sama Chalúpku 995 Stupava 900 31
   03.11.1993Nové obchodné meno:
   SLOMIK, s r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Johanes Hládkov 6 Praha 6 Česká republika
   Marietta Mikulski Piazza Sant Ambrogio 1 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Juza Sama Chalúpku 995 Stupava 900 31