Vytvoriť faktúru

PHARMADENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHARMADENT
IČO 31361498
DIČ 2020854297
IČ DPH SK2020854297
Dátum vzniku 12 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHARMADENT
Špitálska 20
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 400 687 €
Zisk 37 €
Aktíva 206 315 €
Vlastný kapitál 14 681 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252964560, 02
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,289
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,289
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 257,980
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 117,387
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 986
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,770
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 259,269
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,717
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,377
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 37
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 244,552
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 381
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 236,863
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 194,110
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,770
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,401
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,582
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,308
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,400,687
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,342,771
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,901
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,396,023
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,182,502
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,097
C. Služby (účtová skupina 51) 49,556
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 133,795
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 285
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,400
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,388
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,664
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 152,517
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
X. Výnosové úroky (662) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,754
M. Nákladové úroky (562) 206
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,548
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,745
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,919
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,882
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 37
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361498 DIČ: 2020854297 IČ DPH: SK2020854297
 • Sídlo: PHARMADENT, Špitálska 20, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhMr. Soňa Solárová Mateja Bela 7 Bratislava 12.11.1993
  MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava 22.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhMr. Soňa Solárová 3 319 € (50%) Mateja Bela 7 Bratislava
  MUDr. Matúš Ursíny 3 319 € (50%) Mišíkova 26 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.06.2004Nové sidlo:
   Špitálska 20 Bratislava 811 01
   15.06.2004Zrušené sidlo:
   Mišíková 26 Bratislava 811 06
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Bela 7 Bratislava Vznik funkcie: 12.11.1993
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1994
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   07.08.1998Noví spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   06.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   14.09.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore stomatológia
   18.11.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstva
   10.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   24.10.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.11.1993Nové obchodné meno:
   PHARMADENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíková 26 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru
   Noví spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava