Vytvoriť faktúru

MPM business - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MPM business
IČO 31361544
DIČ 2020926479
IČ DPH SK2020926479
Dátum vzniku 09 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPM business
Vyšehradská 21
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 113 €
Zisk 1 013 €
Aktíva 1 957 €
Vlastný kapitál -2 292 €
Kontaktné informácie
Email info@arganolej.sk
Phone(s) 0903272677, 0903323101, 0905393672
Mobile phone(s) 0903323101, 0905393672
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,924
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,921
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,883
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,883
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 305
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 305
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 305
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,733
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,730
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,924
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 703
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,810
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,810
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,013
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,221
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,221
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 250
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,360
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 611
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,113
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,927
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,155
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,411
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,102
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 611
D. Služby (účtová skupina 51) 13,698
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,702
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,671
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 209
O. Kurzové straty (563) 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,493
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,013
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016