Vytvoriť faktúru

AUA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUA
IČO 31361595
DIČ 2020889530
IČ DPH SK2020889530
Dátum vzniku 08 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUA
Račianska 109/c
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 952 €
Zisk 17 937 €
Aktíva 51 976 €
Vlastný kapitál 18 860 €
Kontaktné informácie
Email dkrasto@mail.t-com.sk
Phone(s) 0903411892
Mobile phone(s) 0903411892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 74,098
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,221
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,221
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,221
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,155
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,961
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 10,961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,961
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,194
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,250
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,722
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,722
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,098
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,656
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,656
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,565
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,565
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,937
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,301
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,644
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 10,644
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 10,644
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,657
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 328
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 328
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,581
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 64,955
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,952
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,731
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,850
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,399
D. Služby (účtová skupina 51) 15,228
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 260
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,667
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,667
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,296
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,102
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,104
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 828
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 783
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 783
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -826
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,276
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,339
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,339
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,937
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361595 DIČ: 2020889530 IČ DPH: SK2020889530
 • Sídlo: AUA, Račianska 109/c, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Diana Mórová Vlčková 37 Bratislava 811 04 22.08.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Diana Mórová 3 319 € (50%) Vlčková 37 Bratislava 811 04
  Ing. arch. Ivan Móro, CSc. 3 319 € (50%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2011Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   fotografické služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne služby
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Mgr. Diana Mórová Vlčková 37 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Diana Mórová Vlčková 37 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 22.08.2011
   23.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   spracovanie analytických a prieskumných prác v investičnej výstavbe, zameranie skutkového stavu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   12.08.2009Nové sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   11.08.2009Zrušené sidlo:
   Račianska 109/b Bratislava 831 02
   03.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   02.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava
   08.11.1993Nové obchodné meno:
   AUA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/b Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   konzultačná a poradenská činnosť v odbore architektúry, urbanizmu, územného plánovania, životného prostredia, občianskych a bytových stavieb
   spracovanie zadávacích dokumentov v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   spracovanie analytických a prieskumných prác v investičnej výstavbe, zameranie skutkového stavu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava