Vytvoriť faktúru

SANTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SANTECH
IČO 31361684
DIČ 2020315385
IČ DPH SK2020315385
Dátum vzniku 15 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANTECH
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 375 018 €
Zisk -32 001 €
Aktíva 425 113 €
Vlastný kapitál 264 891 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244460177, +421244460176
Fax(es) 0244259128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 378,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 295,139
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 295,139
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 149,373
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,138
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,628
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,738
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,241
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 166
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,075
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,931
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,480
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,480
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 451
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,566
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,448
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,638
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,638
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 378,515
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,890
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 257,588
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 257,588
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,001
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,425
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 6,816
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 6,816
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,609
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 128,957
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,817
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,817
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,980
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,240
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,135
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 522
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 263
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,243
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 375,017
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 375,018
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,242
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 354,776
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 399,018
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,591
D. Služby (účtová skupina 51) 113,513
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,320
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,317
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,818
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,185
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,646
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,646
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 46,621
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,000
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,865
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 276
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,318
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,318
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,041
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,001
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361684 DIČ: 2020315385 IČ DPH: SK2020315385
 • Sídlo: SANTECH, Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28 15.11.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Imrich Kázmer 6 639 € (100%) Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2011Nové predmety činnosti:
   masérske služby
   12.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1993
   25.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 15.11.1993
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1993
   24.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Pavla Jesenáková Furdekova 2568/19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Pavla Jesenáková Furdekova 2568/19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Oskar Kázmer Vážska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   18.03.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   07.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Kázmer Vážska 5 Bratislava
   06.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   16.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   15.09.1996Zrušeny spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   09.02.1996Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   08.02.1996Zrušeny spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   18.01.1995Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   17.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 01
   15.11.1993Nové obchodné meno:
   SANTECH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji