Vytvoriť faktúru

BOWA TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOWA TRADE
IČO 31361706
DIČ 2020345767
Dátum vzniku 15 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOWA TRADE
Zámocká 30
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 514 000 €
Zisk 171 877 €
Aktíva 2 478 916 €
Vlastný kapitál -773 893 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,189,781
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,894,428
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,894,428
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,236,754
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 654,359
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 295,014
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 261,451
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,328
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,328
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 219,123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,563
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,631
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,932
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 339
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,189,781
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -602,016
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,353
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,353
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -784,885
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,177
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -824,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,877
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,791,797
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,778,090
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 799
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 799
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,774,411
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,749
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,749
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,958
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 514,480
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 514,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 514,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 337,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,988
D. Služby (účtová skupina 51) 3,952
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,099
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54,537
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54,537
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 243,363
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,136
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 176,925
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,940
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 480
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 480
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 480
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,648
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,511
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,511
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 137
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,168
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 174,757
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,877
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4221131.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31361706 DIČ: 2020345767
 • Sídlo: BOWA TRADE, Zámocká 30, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Nestarec Michalská 14/387 Bratislava Staré Mesto 811 01 26.01.2004
  Ing. Jana Sirotová Trenčianska 56/F Bratislava 821 09 09.10.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Sirotová 1 328 € (20%) Trenčianska 56/F Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Branislav Jakubčák Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Sirotová Trenčianska 56/F Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 09.10.2000
   26.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Nestarec kpt. Jaroša 20 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Nestarec kpt. Jaroša 20/2371 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 26.01.2004
   29.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Juraj Nestarec Myslenická 148 Pezinok 902 03
   25.06.2008Nové sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Sirotová Trenčianska 56/F Bratislava 821 09
   Juraj Nestarec kpt. Jaroša 20 Pezinok 902 03
   24.06.2008Zrušené sidlo:
   Mikulášska 1/C Bratislava 811 01
   07.07.2006Nové sidlo:
   Mikulášska 1/C Bratislava 811 01
   06.07.2006Zrušené sidlo:
   Mikulášska 1/A Bratislava 811 01
   09.07.2004Nové sidlo:
   Mikulášska 1/A Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Juraj Nestarec Myslenická 148 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Nestarec Michalská 14/387 Bratislava Staré Mesto 811 01 Vznik funkcie: 26.01.2004
   Juraj Nestarec kpt. Jaroša 20/2371 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 26.01.2004
   08.07.2004Zrušené sidlo:
   Hečkova 5 Pezinok 902 03
   Zrušeny spoločníci:
   Kamil Ježík Hečkova 5 Pezinok 902 03
   Ing. Emília Ježíková Hečkova 5 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Ježík Hečkova 5 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 14.05.2002
   Ing. Emília Ježíková Hečkova 5 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 14.05.2002
   19.06.2002Nové sidlo:
   Hečkova 5 Pezinok 902 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prenájom motorových vozidiel s obsluhujúcim personálom
   vývoj, tvorba, poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   požičovňa osobných motorových vozidiel a motocyklov
   činnosť účtovných poradcov
   obchodná činnosť s výpočtovou technikou
   ekonomické a organizačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu
   vedenie účtovníctva
   fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Kamil Ježík Hečkova 5 Pezinok 902 03
   Ing. Emília Ježíková Hečkova 5 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   Kamil Ježík Hečkova 5 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 14.05.2002
   Ing. Emília Ježíková Hečkova 5 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 14.05.2002
   18.06.2002Zrušené sidlo:
   Pod násypom 13 Bratislava 841 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Boris Lajda I.Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Ing. Jozef Rothschein 355 Kvetoslavov 930 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava Skončenie funkcie: 31.05.1999
   Ing. Boris Lajda I.Bukovčana 18 Bratislava Skončenie funkcie: 14.05.2002
   Ing. Jozef Rothschein 355 Kvetoslavov 930 41 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   12.09.1996Nové sidlo:
   Pod násypom 13 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Boris Lajda I.Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Ing. Jozef Rothschein 355 Kvetoslavov 930 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rothschein 355 Kvetoslavov 930 41 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   11.09.1996Zrušené sidlo:
   Opletalová ul., areál Priemstav š.p.,závod DNV, Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava
   Ing. Boris Lajda I.Bukovčana 18 Bratislava
   Ing. Jozef Rothschein C. Majerníka 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rothschein C. Majerníka 20 Bratislava
   10.11.1995Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárkej a reprodukčnej techniky
   vyroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí leasing
   automatické spracovanie dát
   vývoj, tvorba, poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   08.06.1995Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava
   07.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava
   Jozef Kotleba Grösslingova 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kotleba Grösslingova 34 Bratislava
   15.11.1993Nové obchodné meno:
   BOWA TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Opletalová ul., areál Priemstav š.p.,závod DNV, Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava
   Jozef Kotleba Grösslingova 34 Bratislava
   Ing. Boris Lajda I.Bukovčana 18 Bratislava
   Ing. Jozef Rothschein C. Majerníka 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Köszeghy Š.Králika 16 Bratislava Skončenie funkcie: 31.05.1999
   Jozef Kotleba Grösslingova 34 Bratislava
   Ing. Boris Lajda I.Bukovčana 18 Bratislava Skončenie funkcie: 14.05.2002
   Ing. Jozef Rothschein C. Majerníka 20 Bratislava