Vytvoriť faktúru

PHS stavebno-obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHS stavebno-obchodná
IČO 31361722
DIČ 2020333458
IČ DPH SK2020333458
Dátum vzniku 08 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHS stavebno-obchodná
Pestovateľská 4
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 222 €
Zisk 2 629 €
Aktíva 3 938 €
Vlastný kapitál 1 076 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243426614, 0903725500
Mobile phone(s) 0903725500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,045
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,001
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,045
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -295
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,703
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,262
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,629
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,340
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,303
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,303
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 37
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,222
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,578
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,644
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,570
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 245
C. Služby (účtová skupina 51) 1,325
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,652
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,008
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 63
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -63
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,589
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361722 DIČ: 2020333458 IČ DPH: SK2020333458
 • Sídlo: PHS stavebno-obchodná, Pestovateľská 4, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Mokrička Halova 15 Bratislava 851 02 05.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Mokrička 7 635 € (100%) Halova 15 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.08.2013Nové predmety činnosti:
   Podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Vedenie účtovníctva
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby-vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rozália Mokričková Hálova 1075/15 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Rozália Mokričková Hálova 1075/15 Bratislava 851 02
   11.11.1998Nové sidlo:
   Pestovateľská 4 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Mokrička Halova 15 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.11.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Mokrička Halova 15 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.10.1998Noví spoločníci:
   Peter Mokrička Halova 15 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mokrička Halova 15 Bratislava 851 02
   04.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie prác na zatepľovaní stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zorard Beňo Palackého 22 Bratislava
   Milan Dehelán Trnavská 186 Bernolákovo
   Jozef Galaba Hrobákova 9 Bratislava
   Ivan Jung Dunajská 11 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Gejza Kosztolanyi Tylova 23 Bratislava
   Karol Kovacs Hlavná 58 Nová Dedinka 900 29
   Pavel Kročka Ivánska cesta 8 Bratislava
   Anna Kvasnicová Björnsonova 8 Bratislava 811 05
   Ján Lapos Smetanov Háj 290/22 Dunajská Streda 929 01
   Milan Mifkovič Marianka 900 33
   Peter Mokrička Trenčianska 37 Bratislava
   Ladislav Morávek Trenčianska 37 Bratislava
   Vladislav Nevolný Slávičie údolie 28 Bratislava
   Imrich Ollé 21 Padáň 930 09
   Ing. Jozef Petráš Trenčianska 37 Bratislava
   Ján Rímsky Rovniankova 18 Bratislava
   Ing. Ján Šarlina Ševčenkova 10 Bratislava 851 01
   František Végh Vrakuň 717 Dunajská Streda 929 01
   Ing. Marian Velický Mamateyová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zorard Beňo Palackého 22 Bratislava 811 02
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04
   15.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Petráš Trenčianska 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Hason K. Adlera 32 Bratislava
   Ing. Eugen Iboš Laurinská 10 Bratislava
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Jozef Petráš Trenčianska 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oskar Hason K. Adlera 32 Bratislava
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava
   06.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Zorard Beňo Palackého 22 Bratislava
   Milan Dehelán Trnavská 186 Bernolákovo
   Jozef Galaba Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Oskar Hason K. Adlera 32 Bratislava
   Ing. Eugen Iboš Laurinská 10 Bratislava
   Ivan Jung Dunajská 11 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava
   Gejza Kosztolanyi Tylova 23 Bratislava
   Karol Kovacs Hlavná 58 Nová Dedinka 900 29
   Pavel Kročka Ivánska cesta 8 Bratislava
   Anna Kvasnicová Björnsonova 8 Bratislava 811 05
   Ján Lapos Smetanov Háj 290/22 Dunajská Streda 929 01
   Milan Mifkovič Marianka 900 33
   Peter Mokrička Trenčianska 37 Bratislava
   Ladislav Morávek Trenčianska 37 Bratislava
   Vladislav Nevolný Slávičie údolie 28 Bratislava
   Imrich Ollé 21 Padáň 930 09
   Ing. Jozef Petráš Trenčianska 37 Bratislava
   Ján Rímsky Rovniankova 18 Bratislava
   Ing. Ján Šarlina Ševčenkova 10 Bratislava 851 01
   František Végh Vrakuň 717 Dunajská Streda 929 01
   Ing. Marian Velický Mamateyová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zorard Beňo Palackého 22 Bratislava 811 02
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04
   05.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zorard Beňo Palackého 22 Bratislava
   Milan Dehelán Trnavská 186 Bernolákovo
   Jozef Galaba Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Oskar Hason K. Adlera 32 Bratislava
   Ing. Eugen Iboš Laurinská 10 Bratislava
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava
   Gejza Kosztolanyi Tylova 23 Bratislava
   Pavel Kročka Ivánska cesta 8 Bratislava
   Peter Mokrička Trenčianska 37 Bratislava
   Ladislav Morávek Trenčianska 37 Bratislava
   Vladislav Nevolný Slávičie údolie 28 Bratislava
   Ing. Jozef Petráš Trenčianska 37 Bratislava
   Ján Rímsky Rovniankova 18 Bratislava
   Ing. Marian Velický Mamateyová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Kročka Ivánska cesta 8 Bratislava
   08.11.1993Nové obchodné meno:
   PHS stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   vykonávanie prác na zatepľovaní stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Zorard Beňo Palackého 22 Bratislava
   Milan Dehelán Trnavská 186 Bernolákovo
   Jozef Galaba Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Oskar Hason K. Adlera 32 Bratislava
   Ing. Eugen Iboš Laurinská 10 Bratislava
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava
   Gejza Kosztolanyi Tylova 23 Bratislava
   Pavel Kročka Ivánska cesta 8 Bratislava
   Peter Mokrička Trenčianska 37 Bratislava
   Ladislav Morávek Trenčianska 37 Bratislava
   Vladislav Nevolný Slávičie údolie 28 Bratislava
   Ing. Jozef Petráš Trenčianska 37 Bratislava
   Ján Rímsky Rovniankova 18 Bratislava
   Ing. Marian Velický Mamateyová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oskar Hason K. Adlera 32 Bratislava
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava
   Pavel Kročka Ivánska cesta 8 Bratislava