Vytvoriť faktúru

TRENDI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRENDI
IČO 31361749
DIČ 2020313845
IČ DPH SK2020313845
Dátum vzniku 17 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRENDI
Kulíškova 9
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 63 550 €
Zisk -7 069 €
Aktíva 54 464 €
Vlastný kapitál 1 654 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903405626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,690
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,690
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,690
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,414
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,208
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 259
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,701
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,104
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,224
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 31,870
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,080
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -30,296
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,069
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,880
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 677
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,589
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 239
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 923
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,947
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 63,550
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 60,366
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,184
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 69,071
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 37,406
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,845
C. Služby (účtová skupina 51) 7,849
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,937
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 533
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,973
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,528
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,521
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,266
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 153
XI. Kurzové zisky (663) 153
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 741
N. Kurzové straty (563) 94
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 647
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -588
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,109
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31361749 DIČ: 2020313845 IČ DPH: SK2020313845
 • Sídlo: TRENDI, Kulíškova 9, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08 28.11.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudovít Vrba 6 639 € (100%) Kulíškova 9 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   17.11.1993Nové obchodné meno:
   TRENDI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   projektova činnosť v investičnej výstavbe
   reprografická činnosť
   vykonávanie bytových, občianskych a prie- myselných stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08