Vytvoriť faktúru

Eko-fuel - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Eko-fuel
IČO 31361927
Dátum vzniku 22 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eko-fuel
Šarišská 5
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 400 €
Zisk -1 614 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905427406
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,238
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,880
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,962
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,238
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,691
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,002
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,614
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,547
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,547
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 530
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,400
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,400
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,470
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,197
C. Služby (účtová skupina 51) 273
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,070
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,070
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 64
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 64
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -64
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,134
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,614
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
 • IČO:31361927
 • Sídlo: Eko-fuel, Šarišská 5, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Frčka Bratislava 821 09 26.02.1998
  Patrik Forgáč Malogútorská 320/10 Hamuliakovo 900 43 18.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Frčka 3 486 € (50%) Bratislava 821 09
  Patrik Forgáč 3 486 € (50%) Malogútorská 320/10 Hamuliakovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2016Nové obchodné meno:
   Eko-fuel, spol. s r. o.
   15.10.2014Noví spoločníci:
   Patrik Forgáč Malogútorská 320/10 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Forgáč Malogútorská 320/10 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 18.09.2014
   01.08.2009Nové predmety činnosti:
   výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   13.01.2007Noví spoločníci:
   Milan Frčka Šarišská 5 Bratislava 821 09
   26.02.1998Nové sidlo:
   Šarišská 5 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Frčka Šarišská 5 Bratislava
   22.11.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti