Vytvoriť faktúru

BELLCom - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELLCom
IČO 31362036
DIČ 2020310820
IČ DPH SK2020310820
Dátum vzniku 23 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELLCom
Dobšinského 20
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 015 €
Zisk 12 714 €
Aktíva 83 645 €
Vlastný kapitál 49 148 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336400686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 106,934
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,934
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,816
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,591
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,591
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 225
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 94,118
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 88,447
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,671
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,934
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,862
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 41,845
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,845
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,714
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,072
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,840
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,840
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,832
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,485
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 490
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 506
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,351
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,400
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 59,015
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 58,994
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,424
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,563
D. Služby (účtová skupina 51) 7,641
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,975
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,377
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,110
4. Sociálne náklady (527, 528) 488
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,048
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,591
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,790
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 291
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 42
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -291
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,300
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,586
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,586
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,714
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015