Vytvoriť faktúru

V.I.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V.I.P.
IČO 31362117
DIČ 2020891488
Dátum vzniku 26 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.I.P.
Galbavého 2
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 322 €
Zisk 3 040 €
Aktíva 191 696 €
Vlastný kapitál 116 716 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 123,897
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,949
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,949
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,949
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,948
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 110,948
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,275
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 61,673
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,000
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 123,897
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,756
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,979
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,979
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,155
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,155
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,040
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,741
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 800
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 800
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,264
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 677
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,322
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,322
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,322
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,118
D. Služby (účtová skupina 51) 6,617
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,366
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 120
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 120
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,204
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,705
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 807
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 807
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 807
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 140
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,871
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 831
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 831
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4189545.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015