Vytvoriť faktúru

HEVIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HEVIMEX
IČO 31362222
DIČ 2020891499
IČ DPH SK2020891499
Dátum vzniku 26 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEVIMEX
Baníkova 473/4
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 250 €
Zisk 1 106 €
Aktíva 115 575 €
Vlastný kapitál 10 019 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,203
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,420
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 98,203
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,125
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 674
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,706
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,106
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,078
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 86,978
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 110
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,141
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 84,695
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,250
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 28,250
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,847
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,502
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 691
C. Služby (účtová skupina 51) 14,302
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,352
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,403
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,755
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 337
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 336
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -337
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,066
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362222 DIČ: 2020891499 IČ DPH: SK2020891499
 • Sídlo: HEVIMEX, Baníkova 473/4, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hai Cao Thanh 3 319 € (50%) Vinh Phu Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
  Huong Tran Thi Dieu Thu 3 319 € (50%) Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.1999Nové sidlo:
   Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   15.08.1999Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   18.12.1998Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Hai Cao Thanh Vinh Tuong Vinh Phu Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Tapthe Giayda Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Hai Cao Thanh Vinh Tuong Vinh Phu Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Tapthe Giayda Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Viliam Ďuriš Nad Lúčkami 35 Bratislava
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Ďuriš Pribišova 45 Bratislava
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   04.05.1995Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   03.05.1995Zrušené sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   TRAN THI DIEU THU HUONG Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   HEVIMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba koženej galantérie
   šitie odevov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Viliam Ďuriš Nad Lúčkami 35 Bratislava
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   TRAN THI DIEU THU HUONG Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Ďuriš Pribišova 45 Bratislava
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava