Vytvoriť faktúru

NOREM-TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOREM-TRADE
IČO 31362451
DIČ 2020343941
IČ DPH SK2020343941
Dátum vzniku 02 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOREM-TRADE
Podháj 57
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 121 912 €
Zisk 227 €
Kontaktné informácie
Email norem@ptfe.sk
Phone(s) 0252961608, 0255568890
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 85,620
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,127
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,456
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,445
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,536
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,739
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,739
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 597
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,135
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,363
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45,772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 493
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 493
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 85,620
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,497
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 19,952
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,660
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 44,355
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,355
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 227
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,123
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,423
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,431
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,431
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,638
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 819
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,535
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 697
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 697
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 122,295
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 121,912
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 121,117
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 778
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,494
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87,110
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,467
D. Služby (účtová skupina 51) 8,286
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,752
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,245
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,504
4. Sociálne náklady (527, 528) 3
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 474
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 418
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,032
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 383
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 383
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 383
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 355
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 355
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 28
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 446
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 219
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362451 DIČ: 2020343941 IČ DPH: SK2020343941
 • Sídlo: NOREM-TRADE, Podháj 57, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava 02.12.1993
  Eva Vérffyová Podháj 57 Bratislava 841 03 12.04.2011
  Ing. Michal Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03 12.04.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Vérffyová 3 319 € (50%) Podháj 57 Bratislava 841 03
  Ing. Michal Vérffy 3 319 € (50%) Podháj 57 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.06.2011Noví spoločníci:
   Eva Vérffyová Podháj 57 Bratislava 841 03
   Ing. Michal Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Vérffyová Podháj 57 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.04.2011
   Ing. Michal Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.04.2011
   01.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava
   03.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1993
   02.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava
   02.12.1993Nové obchodné meno:
   NOREM-TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podháj 57 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava