Vytvoriť faktúru

Slovenský Lloyd - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenský Lloyd
IČO 31362575
DIČ 2020399821
IČ DPH SK2020399821
Dátum vzniku 01 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenský Lloyd
Pribinova 24
81205
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 599 €
Zisk 8 987 €
Kontaktné informácie
Email slovenskylloyd@slovensky-lloyd.sk
Phone(s) 0253414340, 0357730754, 0905923658
Mobile phone(s) +421903241190, +421911138089, 0911138089, 0905923658
Fax(es) 0253414340, 0357730754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,090
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,090
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,060
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,542
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,542
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,249
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,269
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,030
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -4,439
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,090
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,987
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,987
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,103
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,103
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,594
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,594
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -1,825
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,839
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,495
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,599
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 73,599
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 73,599
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,612
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,999
D. Služby (účtová skupina 51) 16,329
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,197
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,852
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 98
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 137
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,987
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,271
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,987
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362575 DIČ: 2020399821 IČ DPH: SK2020399821
 • Sídlo: Slovenský Lloyd, Pribinova 24, 81205, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboslav Mazánik Murgašova 7 Komárno 01.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Výsknumný ústav dopravný Žilina 16 929 € (51%) Veľký diel P.P. B-49 Žilina
  Polski Rejestr Statków 16 266 € (49%) Gdaňsk 80-416 Poľská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Ing. Jaroslav Tichý , CSc. Karadičova 25 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Polski Rejestr Statków Al. Gen. Józefa Hallera 126 Gdaňsk 80-416 Poľská republika
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o. IČO: 35 745 509 Trnavská 112 Bratislava 826 33
   30.11.2000Noví spoločníci:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o. IČO: 35 745 509 Trnavská 112 Bratislava 826 33
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Germanischer Lloyd - A.G Vorsetzen 32 Hamburg Spolková republika Nemecko
   01.12.1993Nové obchodné meno:
   Slovenský Lloyd, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 812 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie technického dozoru na stavbách a opravách lodí, výroby lodných materiálov a lodných zariadení v odbore plavidiel, priemyselných výrobkov a zariadení
   zabezpečovania technickej kontroly prepravy nebezpečných a špeciálnych nákladov
   Noví spoločníci:
   Výsknumný ústav dopravný Žilina Veľký diel P.P. B-49 Žilina
   Germanischer Lloyd - A.G Vorsetzen 32 Hamburg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboslav Mazánik Murgašova 7 Komárno
   Prof. Ing. Jaroslav Tichý , CSc. Karadičova 25 Bratislava