Vytvoriť faktúru

L.V.P. - Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno L.V.P. - Slovakia
IČO 31362621
DIČ 2020353544
IČ DPH SK2020353544
Dátum vzniku 06 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.V.P. - Slovakia
Bosákova 2A
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 576 €
Zisk 13 985 €
Kontaktné informácie
Email etes.bosakova@stonline.sk
Webová stránka http://eshop.lvpslovakia.sk
Phone(s) +421262520296
Fax(es) 0262520296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 78,316
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,231
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,231
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,683
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,548
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,261
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 40,790
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,790
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,012
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,012
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,012
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,459
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,882
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,577
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 824
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 824
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 78,316
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,063
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,774
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,298
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,524
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,985
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,469
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 28
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 35,441
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,212
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,212
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,251
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,829
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,068
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,081
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 784
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 235,576
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 235,576
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 235,538
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,247
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 170,111
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,323
D. Služby (účtová skupina 51) 6,013
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,315
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,577
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,574
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,164
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,086
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,388
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,388
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,329
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,091
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 367
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 367
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -367
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,962
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,977
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362621 DIČ: 2020353544 IČ DPH: SK2020353544
 • Sídlo: L.V.P. - Slovakia, Bosákova 2A, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 01.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Šefčík 6 639 € (100%) Vajanského 31 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2006Noví spoločníci:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01
   21.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   12.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   11.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Edward Jodlowski Planét 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   29.04.2004Noví spoločníci:
   Edward Jodlowski Planét 11 Bratislava 821 02
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   28.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   10.03.2004Nové obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bosákova 2A Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky a energetiky
   montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   čistiace a upratovacie práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   09.03.2004Zrušené obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   14.12.1999Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   13.12.1999Zrušené sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava 852 51
   Zrušeny spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Kopáčik Tupolevova 4/D Bratislava
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava 852 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   leasing
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenek Kopáčik Tupolevova 4/D Bratislava