Vytvoriť faktúru

STC SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STC SK
IČO 31362702
DIČ 2020319752
IČ DPH SK2020319752
Dátum vzniku 07 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STC SK
Hradská 14408/78B
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 474 €
Zisk -30 415 €
Kontaktné informácie
Email holan@stcsk.sk
Phone(s) 0905543222
Mobile phone(s) 0905543222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,843
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,101
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,742
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,843
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,113
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -337
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -30,415
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,956
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,206
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 363
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,035
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,040
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,768
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 83,474
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 83,100
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 274
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 112,735
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,853
C. Služby (účtová skupina 51) 78,163
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,340
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 965
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,962
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,452
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,261
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -18,916
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 195
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 195
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -29,455
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -30,415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362702 DIČ: 2020319752 IČ DPH: SK2020319752
 • Sídlo: STC SK, Hradská 14408/78B, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Holan Hradská 14408/78B Bratislava 821 07 22.11.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Holan 6 639 € (100%) Hradská 14408/78B Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   06.02.2007Nové obchodné meno:
   STC SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 14408/78B Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná, propagačná, inzertná a výstavnícka činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Holan Hradská 14408/78B Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Holan Hradská 14408/78B Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.11.2006
   05.02.2007Zrušené obchodné meno:
   COMPEKO KB, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šalviova 28 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviova 28 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Belanová Šalviova 28 Bratislava 821 01
   10.04.2000Nové obchodné meno:
   COMPEKO KB, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šalviova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviova 28 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Belanová Šalviova 28 Bratislava 821 01
   09.04.2000Zrušené obchodné meno:
   M & S Progres, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajzova 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   08.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   07.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   Ing. Igor Šoltýs Haydnova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šoltýs Haydnova 19 Bratislava
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   M & S Progres, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky
   výroba potravinárskych prípravkov - polotovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   Ing. Igor Šoltýs Haydnova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Madaras Bajzova 4 Bratislava
   Ing. Igor Šoltýs Haydnova 19 Bratislava