Vytvoriť faktúru

SOBETA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOBETA
IČO 31362745
DIČ 2020296311
IČ DPH SK2020296311
Dátum vzniku 12 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOBETA
Obchodná 43
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 911 €
Zisk 1 492 €
Aktíva 9 919 €
Vlastný kapitál 7 358 €
Kontaktné informácie
Email sobeta@stonline.sk
Webová stránka http://www.sobeta.sk
Phone(s) +421252922335
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,976
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,165
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 280
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,885
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,675
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,210
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 811
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 643
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 168
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,976
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,795
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,492
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,181
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,181
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,979
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,979
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,911
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,911
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 24,297
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,614
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,349
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,659
D. Služby (účtová skupina 51) 12,589
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 689
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 498
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 98
4. Sociálne náklady (527, 528) 93
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 605
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 605
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 652
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,562
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,663
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,452
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362745 DIČ: 2020296311 IČ DPH: SK2020296311
 • Sídlo: SOBETA, Obchodná 43, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Miloš Kleibl Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08 12.11.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Miloš Kleibl 13 280 € (100%) Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.09.2005Nové sidlo:
   Obchodná 43 - 45 Bratislava 811 06
   05.09.2005Zrušené sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miloš Kleibl Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 12.11.1993
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   21.12.1999Nové predmety činnosti:
   rámovanie obrazov a drobná drevovýroba okrem výroby nábytku
   24.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   08.12.1995Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   07.12.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   Wolfgang Weber-Thedy Albisrieder str. 50 Zürich Švajčiarsko
   12.11.1993Nové obchodné meno:
   SOBETA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie obchodu, investícií a financovania
   poradenstvo v oblasti obchodu
   marketing
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľstvo, tlmočníctvo z /do jazyka anglického, nemeckého, francuzského a španielského/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   Wolfgang Weber-Thedy Albisrieder str. 50 Zürich Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava