Vytvoriť faktúru

CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE
IČO 31362796
DIČ 2020349320
IČ DPH SK2020349320
Dátum vzniku 08 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE
Uhrovecká 6
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 320 418 €
Zisk 36 324 €
Kontaktné informácie
Email info@chi-ee.sk
Phone(s) 0244250096, 0244257159, 0244453183
Fax(es) 0244458011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,157
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,207
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,207
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 310,047
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 65,668
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,829
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 225,919
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 322,204
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 253,697
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 210,069
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 36,324
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,507
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,726
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 56,781
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,504
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 320,418
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 320,418
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 274,559
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,351
C. Služby (účtová skupina 51) 261,775
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,454
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 327
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,924
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 45,859
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 56,292
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4,412
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 117
X. Výnosové úroky (662) 23
XI. Kurzové zisky (663) 4,272
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,449
N. Kurzové straty (563) 2,660
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 789
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 963
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 46,822
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,498
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 36,324
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362796 DIČ: 2020349320 IČ DPH: SK2020349320
 • Sídlo: CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, Uhrovecká 6, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava 08.12.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Kočvara 3 386 € (51%) Uhrovecká 6 Bratislava
  98000 Bohumíra Kočvarová 3 254 € (49%) Uhrovecká 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   98000 Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1993
   06.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   08.12.1993Nové obchodné meno:
   CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Uhrovecká 6 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením
   sprostredkovanie obchodu, dopravy a zákaziek
   kopírovacie práce
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov, študijných pobytov a kurzov
   poradenská a konzultačná činnosť vzťahujúca sa k predmetu podnikania
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava