Vytvoriť faktúru

FMC AGRO SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FMC AGRO SLOVENSKO
IČO 31362800
Dátum vzniku 01 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FMC AGRO SLOVENSKO
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 678 721 €
Zisk -42 998 €
Aktíva 1 243 229 €
Vlastný kapitál 502 336 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948089691, +421903265501, +421903265509, +421903700730, +421903730489, +421911154083, +421903705838
Fax(es) 0248291229
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,595,173
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64,502
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,502
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,263
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 370
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,869
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,528,388
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 776,967
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 776,967
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,857
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,857
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 507,385
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 493,612
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 493,612
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,414
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,359
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 236,179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,886
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 233,293
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,283
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,595,173
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,753
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,370
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,370
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 391,799
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,012,111
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -620,312
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,998
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,133,302
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 479,184
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 447,752
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 447,752
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,087
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,169
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,859
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,114
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,265
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 626,739
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 118
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 118
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,673,170
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,678,721
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,650,886
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,284
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,384
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,686,786
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,105,165
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,950
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,251
D. Služby (účtová skupina 51) 226,199
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 190,300
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 136,455
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,265
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,580
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,997
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,666
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,666
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,258
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,065
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 310,605
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,974
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,974
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10,974
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,707
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,531
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 25,531
O. Kurzové straty (563) 366
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,810
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,733
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,798
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,200
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,756
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,998
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
 • IČO:31362800
 • Sídlo: FMC AGRO SLOVENSKO, Jašíkova 2, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Régis Harat Boulevard Pierre Brossolette 29 TER Antony 921 60 Francúzska republika 02.02.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  FMC Chemicals Netherlands B.V. 98 832 € (99.2%) Amsterdam 1097JB Holandské kráľovstvo
  FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG 750 € (0.8%) Zug 6304 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.2016Nové obchodné meno:
   FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.
   01.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Thomas Chadwick Wood Old Gradyville Rode 232 Pennsylvania 193 42 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 02.08.2016
   08.09.2016Noví spoločníci:
   FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG Alpenstrasse 15 Zug 6304 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Régis Harat Boulevard Pierre Brossolette 29 TER Antony 921 60 Francúzska republika Vznik funkcie: 02.02.2016
   04.12.2009Nové sidlo:
   Jašíkova 2 Bratislava 821 03
   13.07.2005Noví spoločníci:
   FMC Chemicals Netherlands B.V. Prins Bernhardplein 200 Amsterdam 1097JB Holandské kráľovstvo
   03.03.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov - agrochemikálií
   09.12.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti