Vytvoriť faktúru

ALTES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALTES
IČO 31362851
DIČ 2020926556
IČ DPH SK2020926556
Dátum vzniku 07 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTES
Švabinského 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 295 €
Zisk -48 686 €
Kontaktné informácie
Email altes@altes.sk
Phone(s) 0903406060
Mobile phone(s) 0903406060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 275,905
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 276,905
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,905
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,384
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,305
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,079
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 293,289
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -138,695
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -97,313
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -48,686
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 431,984
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 63
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 431,921
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,419
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,678
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,291
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 420,533
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 76,295
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 74,617
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,678
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 122,144
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,653
C. Služby (účtová skupina 51) 63,468
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,972
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 312
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 33,101
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 638
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -45,849
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,496
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,878
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,878
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,877
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -47,726
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -48,686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31362851 DIČ: 2020926556 IČ DPH: SK2020926556
 • Sídlo: ALTES, Švabinského 18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01 11.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alena Čechová 6 640 € (100%) Švabinského 18 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   počítačové služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   05.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   ALTES, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   automatizované spracovanie údajov účtovnej evidencie
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02