Vytvoriť faktúru

GASTRO KOMPLET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GASTRO KOMPLET
Stav V likvidácii
IČO 31362877
DIČ 2020885405
Dátum vzniku 08 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASTRO KOMPLET
Líščie Nivy 8
82108
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,815
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,815
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,815
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,815
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,515
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,154
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,154
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,330
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,330
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,965
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 93
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4271650.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015